Gert Droessaert

ICT is my hobby & Profession!

Portfolio


ConservatieRestauratie.be

ConservatieRestauratie.be

Deze site werd ontwikkeld voor mijn vrouw Annelies Vandenhaute. Zij oefent in bijberoep de job uit van conservator en restaurator. Dit was tevens ook waarvoor ze studeerde. Deze site is haar visitekaartje op het Internet. Ook bij deze site werd en gebruik gemaakt van bootstrap voor een full responsive webdesign.

Type: PHP Website HMLT5

Technieken: PHP, HTML(5), Templates, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Sessions

Datum: 2016-11-10

BabyPoll.eu

BabyPoll.eu

Deze website werd opgericht omdat er steeds meer vraag was om een poll op te kunnen richten om te raden naar het geslacht ed. van een toekomstig babytje. Nu kan de gebruiker hier volledig gratis een poll opstarten. Hij kan bepalen op welke zaken er gegokt mag/kan worden. Dit is mijn eerste site waarbij ik gebruik maak van bootstrap voor een full responsive webdesign. De site is hierdoor ook volledig beschikbaar voor mobile devices.

Type: PHP Website HMLT5

Technieken: PHP, HTML(5), Templates, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Sessions

Datum: 2015-02-27

gertdroessaert.be v3

gertdroessaert.be v3

Bij de ontwikkeling van deze website ben ik volledig afgestapt van wat ons werd aangeleerd tijdens mijn hogere studies en ben ik overgestapt op de laatste nieuwe technieken binnen webdesign. Zo wordt er onder meer gebruikgemaakt van HTML5 en jQuery. Traditionele tabellen worden zo goed als niet meer gebruikt. CSS doet de rest! Illustraties en technisch advies werden verzorgd door Kweetvannix.

Type: PHP website XHTML Strict

Technieken: PHP, HTML(5), XHTML, Templates, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, Sessions

Datum: 2011-06-13

Petitie minder elektrosmog

Petitie minder elektrosmog

Deze website werd opgericht op vraag van een klant nadat deze mijn petitie over decibels had gezien. Met deze petitie wou de klant de toenemende elektrosmog de kop indrukken. Het is geen sterk staaltje webdesign qua visueel aspect vanwege de eisen van de klant. Toch is deze technisch in orde en kan deze worden beheerd via een administratorpaneel.

Type: PHP website

Technieken: PHP, HTML, Templates, CSS, Sessions

Datum: 2011-05-01

Decibel Petition

Decibel Petition

Deze petitiesite werd opgericht met als doel een limiet te bekomen op het volume op openbare plaatsen, fuiven, dancings, cinema's, sportmanifestaties, winkelketens e.d. De site werd in 4 talen vertaald. De bezoeker kan deze petitie digitaal ondertekenen, wat reeds door meer dan 4400 personen werd gedaan!

Type: PHP website XHTML Strict

Technieken: PHP, HTML, XHTML, Templates, CSS, Sessions

Datum: 2010-10-26

FarmVille Helper

FarmVille Helper

Deze Basic FarmVille Helper is geprogrammeerd in AutoIt. FV-Helper-GD maakt gebruik van window handling voor 't uitvoeren van de handelingen.

Type: Programma Window Handling

Technieken: AutoIt, Window Handling

Datum: 2010-02-14

gerdroessaert.be v2

gerdroessaert.be v2

Technologie blijft evolueren. Dit ook voor webdevelopment. Vandaar dat ik mijn persoonlijke website compleet herwerkt heb naar XHTML 1.0 Strict! Ook de CSS werd volledig van nul opgebouwd. Dit is een voorbeeld van hoe een site er programmatorisch uit zou moeten zien.

Type: PHP website XHTML Strict

Technieken: PHP, HTML, XHTML, Templates, CSS, Javascript, Sessions

Datum: 2009-06-10

LAN Chat

LAN Chat

Deze lanchat is geprogrammeerd in AutoIt. De lanchat maakt gebruik van poort 33893 om een TCP connectie op te bouwen. De server en client zitten in hetzelfde programma, dus extern moet er niets draaien. Natuurlijk moet je wel met 2 zijn om te kunnen communiceren.

Type: LAN Chat

Technieken: AutoIt, TCP Sockets

Datum: 2007-02-19

friendsnet.be

friendsnet.be

In het 2de jaar ICT werd de basis gelegd voor deze site. Nadien werd er aan de site veel veranderd en verbeterd. Zowel qua lay-out als code. Ook werden er veel functionaliteiten bijgemaakt en kreeg het de naam FriendsNet. De leden van de site hebben elk hun eigen profiel met foto, gastenboek en blog. Ook is de site voorzien van een zoekfunctionaliteit, poll, ratings, enz.

Type: PHP website

Technieken: PHP, HTML, Templates, CSS, Javascript, Sessions

Datum: 2006-06-10

Rollercoaster 3D

Rollercoaster 3D

In het 3de en laatste jaar ICT, werd er verwacht dat we al 't een en 't ander konden presteren in 3D. Vandaar dit project. Het eindproduct van dit project is een animatie van een rij karretjes van een rollercoaster. De animatie wordt gefilmd vanuit het laatste karretje.

Type: 3D Max animatie

Technieken: Splines, Extrude, Lathe, soft selection, modifiers, smoothing groups, ...

Droessaert.com

Droessaert.com

Droessaert.com deed aan sitekeuringen om andere mensen, die zelf een site ontwikkelden, wat tips en info te geven. Ook waren er spelletjes te vinden. Deze hele site was dynamisch aanpasbaar via het zeer uitgebreide administratiepaneel.

Type: PHP website

Technieken: PHP, HTML, Templates, CSS, Javascript, Sessions

Server Monitor

Server Monitor

Het doel van dit project is dat een server op afstand uitgelezen kan worden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een C# deamon dat draait op de server en een php website dat een connectie maakt met deze deamon via sockets. Zaken die uitgelezen kunnen worden zijn CPU, harde schijf, logboek, lopende services, ...

Type: PHP website, C# Deamon

Technieken: C#, Sockets, threads, WMI, PHP, HTML, Templates, CSS, Javascript, Sessions, cookies

Bijbel online

Bijbel online

Bij dit project, dat ontwikkeld werd in het 3de jaar ICT, werd er gevraagd een Online Bijbel te creëren door gebruik te maken van webservices. Om gebruik te maken van de site, moest er eerst worden geregistreerd.

Type: ASP website

Technieken: ASP.NET, Namespaces, Webservices, Dataset, CrystalReports, Form authentication, HTML, CSS

Datingsite

Datingsite

Deze site werd ontwikkeld als project voor het 2de jaar ICT. Het is een datingsite met uitgebreide profielen en een uitgebreide zoekfunctionaliteit.

Type: PHP website

Technieken: PHP, HTML, Templates, CSS, Javascript, Sessions, cookies

Filebrowser

Filebrowser

Deze site werd ontwikkeld als project voor het 2de jaar ICT. Het is een filebrowser waar beheerders bestanden kunnen opzetten, en de bezoekers ze kunnen downloaden. Alles wordt in categorieën geplaatst die dynamisch kunnen worden aangemaakt. Gegevens worden bijgehouden in CSV-bestanden.

Type: PHP website

Technieken: PHP, HTML, CSS, Javascript, Sessions

Flash Portfolio

Flash Portfolio

Deze site werd ontwikkeld als project voor het 2de jaar ICT. De opdracht bestond er uit een portfolio te ontwikkelen in Flash waarop we onze eigen creaties tentoon konden stellen.

Type: HTML website

Technieken: Flash, HTML, CSS

DVD-Teque (agrégateur)

DVD-Teque (agrégateur)

Deze site werd ontwikkeld als project voor het 1ste jaar ICT. Het was de bedoeling om een site te maken dat een verzameling voorstelt. Ik heb hierbij gekozen voor mijn verzameling dvd's.

Type: HTML website

Technieken: HTML, CSS, Javascript

UFO-killer

UFO-killer

Dit spelletje werd ontwikkeld als project voor het 1ste jaar ICT. Het was de bedoeling om een spelletje in flash te ontwikkeling waarbij buttons worden gebruikt. Vandaar deze UFO-killer. (Niets persoonlijk tegen de buitenaardse wezentjes hoor)

Type: Flash Game

Technieken: Flash, HTML